Learning Landsmeer


Deze zomer : Summerschool! Bijspijkeren van achterstanden voor leerlingen van de basisschool en de middelbare school.

Aanbod

Huiswerkbegeleiding middelbare school

Bijles middelbare schoolvakken

Bijles basisschool

Groepslessen Begrijpend lezen

Groepslessen Engels

Trainingen NIO/CITO/Entreetoetsen

Huiswerkbegeleiding middelbare scholieren

Onder professionele begeleiding maken en leren scholieren één of meerdere keren per week hun huiswerk. Ze worden geholpen met planning en agendabeheer en daar waar nodig wordt de stof extra uitgelegd. Omdat de groep nooit groter is dan 6 leerlingen, is er genoeg gelegenheid voor individuele aandacht. We streven naar een goed rapport dus de cijfers worden nauwkeurig bijgehouden. Minder stress thuis!

Onder professionele begeleiding maken en leren scholieren één of meerdere keren per week hun huiswerk. Geholpen wordt met planning en agendabeheer en daar waar nodig wordt de stof extra uitgelegd. Omdat de groep nooit groter is dan 6 leerlingen, is er genoeg gelegenheid voor individuele aandacht. We streven naar een goed rapport dus de cijfers worden nauwkeurig bijgehouden. Minder stress thuis!

Bijles middelbare schoolvakken

Meestal één op één maar als leerlingen in dezelfde klas zitten, kunnen zij ook met meer leerlingen de bijles voor een specifiek vak volgen. De stof van school wordt behandeld en de toetsen worden zo goed mogelijk voorbereid.

Meestal één op één maar als leerlingen in dezelfde klas zitten, kunnen zij ook met meer leerlingen de bijles voor een specifiek vak volgen. De stof van school wordt behandeld en de toetsen worden zo goed mogelijk voorbereid.

Bijles basisschool

 Een zwak onderdeel van rekenen of taal kan heel goed door middel van bijlessen worden bijgespijkerd. Uit onze ervaring blijkt dat dat zelfs in redelijk korte tijd kan. Niet alleen kennis en resultaten worden verbeterd. Ook het zelfvertrouwen blijkt hierdoor meestal vergroot te worden.

Begrijpend lezen

Begrip van tekst en taal. Twee belangrijke basisonderdelen van vrijwel alle vakken van de middelbare school. Veel kinderen van de basisschool vinden begrijpend lezen moeilijk. Wij bieden groepslessen met maximaal 6 kinderen, per blok van 12 lessen waarin tekstverklaring, woordenschat, vraagstelling e.d. aan bod komen. Een mooie voorbereiding voor de middelbare school.

Engels leerlingen Basisschool

De overgang van de basisschool naar de middelbare school is groot. Leerlingen tussen de 9 en 12 jaar kunnen vaak meer aan dan het Engels wat zij standaard op de basisschool krijgen. Door ons uitgebreide aanbod van grammatica, woordenschat, luister- en spreekoefeningen hebben onze leerlingen al een grote voorsprong als zij naar de middelbare school gaan. Daarnaast vinden veel kinderen van deze leeftijd het gewoon heel leuk om Engels te leren.

De overgang van de basisschool naar de middelbare school is groot. Leerlingen tussen de 9 en 12 jaar kunnen vaak meer aan dan het Engels wat zij standaard op de basisschool krijgen. Door ons uitgebreide aanbod van grammatica, woordenschat, luister- en spreekoefeningen hebben onze leerlingen al een grote voorsprong als zij naar de middelbare school gaan. Daarnaast vinden veel kinderen van deze leeftijd het gewoon heel leuk om Engels te leren.

Training NIO-toets, Cito-toets en Entree-toets.

Onze trainingen zijn bedoeld om het maximale niveau van de leerling te bereiken. Eruit halen wat erin zit. De leerling moet zich tijdens de toets helemaal kunnen concentreren op de inhoud van de vragen en niet belemmerd of vertraagd worden door onwennigheid of onzekerheid door bijvoorbeeld de vraagstelling van de toets. Wij wijzen hen op de valkuilen, oefenen de vraagstelling. Daarnaast kan het nooit kwaad de basisstof door te nemen en de eventuele nog zwakke onderdelen te behandelen.

Bijles en Huiswerkbegeleiding

Dooruiteenlopende oorzaken ondervinden leerlingen soms, tijdelijk of voor langere periode, problemen in het gangbare leerwerk van school. Daarnaast legt de overheid de lat in het onderwijs steeds hoger. Er komen bezuinigingen aan en het niveau voor rekenen en taal gaat voor alle leerlingen (basisschool en middelbare school) omhoog. Rekenen wordt zelfs een…

KVK: 56403526 Rek Nr: NL85 KNAB 0257226176 Tel: 020 845 10 26 School Zone | Developed By Rara Theme. Powered by WordPress.