Door uiteenlopende oorzaken ondervinden leerlingen soms, tijdelijk of voor langere periode, problemen in het gangbare leerwerk van school. Daarnaast legt de overheid de lat in het onderwijs steeds hoger. Er komen bezuinigingen aan en het niveau voor rekenen en taal gaat voor alle leerlingen (basisschool en middelbare school) omhoog. Rekenen wordt zelfs een verplichte eindexamentoets voor alle middelbare scholen. Ook het feit dat de behoefte van ouders en leerling toeneemt om het leerniveau optimaal te ontwikkelen, draagt bij aan de zin van aanvullend onderwijs.

Leerlingen van de basisschool willen vaak uit interesse voor een bepaald vak graag lessen volgen met het oog op de toekomst, zoals Frans, Engels of een ander vak.
Learning Landsmeer heeft als doelstelling iedere leerling die behoefte heeft aan extra lessen op een persoonlijke, betrokken en professionele wijze te helpen om zijn/haar prestaties optimaal te verbeteren. Naast het belang van degelijke en gerichte ondersteuning, speelt het verkrijgen van plezier, ambitie en zelfvertrouwen in het leerwerk een belangrijke rol in het proces naar verbetering en zelfontplooiing. Een verbetering ten behoeve van het reguliere onderwijs.
Enkele belangrijke onderdelen:

  • Positieve werksfeer
  • Persoonlijk plan van aanpak
  • Stimuleren zelfvertrouwen, zelfstandigheid en ambitie
  • Goede communicatie leerling, ouders en school. (indien gewenst)
  • Rust, veiligheid en structuur

Basisschool

Ondersteuningslessen taal en rekenen

Individuele bijles of in klein groepsverband rekenen en taallessen. Naar persoonlijke behoefte van de scholier.
Eventueel in overleg met school en ouders wordt bepaald welke hulp meest gewenst is, op basis van een persoonlijk plan van aanpak. De lessen kunnen tijdens en na schooltijd genomen worden.

Voorbereidingslessen middelbare school voor groep 8

Ongetwijfeld zal er op iedere basisschool aandacht gegeven worden aan de voorbereiding op de middelbare school. Echter, de combinatie van het kleine groepsverband en de uitgebalanceerde, specifieke lessen bij Learning Landsmeer, gegeven door docenten van het middelbaar onderwijs maken de voorbereiding completer, intensiever en geven de scholier daardoor extra kennis ter voorbereiding en daardoor een mooie voorsprong. De lessen worden één keer per week, gedurende één uur aangeboden in kleine groepjes van 4 tot 6 kinderen met o.a.:

  • Werken met agenda, roosters en planning
  • Basislessen middelbare school, zoals Engels, Frans, wiskunde, biologie e.d.
  • Studeren van tekst voor onder andere geschiedenis en aardrijkskunde
  • Werkstukken, boekverslagen en presentaties
  • Herhaling stof basisschool. (naar persoonlijke behoefte)

Citotraining ( Entreetoets )

Naast het vertrouwd maken met de vraagstelling van de Citotoets ( Entreetoets ) en het oefenen daarmee, is ons doel om persoonlijke zwakheden van de basisstof bij te schaven. Doordat de groepslessen bij Learning Landsmeer altijd tussen de 4 en de 6 kinderen zijn, kunnen wij deze individuele aanpak zeer goed ten uitvoer brengen. We zouden deze Citotrainingen ook heel goed ‘bijles in de basisstof van de Citotoets’ kunnen noemen.

Basislessen middelbare schoolvakken voor kinderen van 9 – 12 jaar

Sommige kinderen hebben behoefte aan meer en extra onderwijs naast de basisstof die ze op de basisschool krijgen. Voor kinderen die belangstelling hebben, is het nemen van Engels, Frans of wiskunde een uitdaging. Bewezen is dat door het leren van een nieuwe taal, het algemene taalinzicht, waaronder het Nederlands, sterk wordt verbeterd. Bovendien zullen zij met een grote voorsprong beginnen aan de middelbare school. De lessen zijn te volgen in blokken van 12 a 13 lessen.

Begrijpend lezen

Tekst en taal is niet alleen een zeer belangrijk onderdeel van alle vormen van het onderwijs. Ook is het een niet weg te denken onderdeel van het dagelijks leven. Het halen van de essentie uit tekst, het goed kunnen spellen maar ook het plezier krijgen in het lezen zien wij als een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van het kind. Als kinderen al moeite hebben met begrijpend lezen op de basisschool, zullen ze dit probleem zeker ook tegenkomen op de middelbare school bij de meeste vakken: Nederlands, Engels, Duits, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde maar ook leesopdrachten van exacte vakken. Begrijpend lezen kun je leren!
Deze lessen worden in een groep van 4 – 6 kinderen aangeboden per blok lessen van 12.

Mindfulkids

Tijdens deze training leren kinderen hoe hun aandacht werkt. Door middel van oefeningen leren zij dat ze hun aandacht kunnen trainen en hoe ze hun aandacht bewust(er) kunnen gebruiken. In de praktijk blijkt dat de kinderen die deze training hebben gevolgd, zich beter kunnen concentreren, meer rust in hoofd en lijf ontwikkelen en beter kunnen omgaan met spanningen. ( toetsen op school bijvoorbeeld ) De universiteit van Amsterdam deed in 2010 onderzoek naar het effect van deze training en de resultaten hebben een duidelijke verbetering laten zien waardoor het functioneren op school maar ook thuis zal verbeteren. Er is meer te lezen op www.mindfulkids.nl

Losse workshops

Op basis van verschillende thema’s zullen er losse workshops in groepjes van maximaal 6 kinderen worden aangeboden. Voorbeelden van thema’s zijn: ‘ werkstukken, presentaties, boekverslagen maken’, ‘ begrijpend lezen’,‘ rekenen en wiskunde VO ’. Er worden momenteel creatieve workshops georganiseerd, bijvoorbeeld: ‘ verhalen schrijven’. In overleg met de betreffende basisschool kunnen de workshops ook tijdens schooltijd worden uitgevoerd.


Middelbare school

Huiswerkbegeleiding

Voor kinderen die behoefte hebben aan structuur, regelmaat en extra steun bij het maken van het huiswerk. Of voor leerlingen die hun cijfers willen ophalen met het oog op een beter rapport.

Dagelijks lessen van 2 uur per keer
Groepjes van maximaal 6 leerlingen
Aanleren van plannen en structuur
Aanleren van studeermethodes
Onder begeleiding huiswerk afmaken
Een persoonlijk plan van aanpak
Controle huiswerk en cijfers
Contact met mentor/leraren (indien gewenst)

Bijles

Voor kinderen die tijdelijk of voor langere periode extra hulp nodig hebben met een specifiek vak. De lessen kunnen individueel of per 2 leerlingen genomen worden.

Coaching

Soms gaat het niet goed op school door bepaalde persoonlijke omstandigheden. Vaak is een leerling dan geholpen met een uur coaching in de week waarin tijd wordt besteed aan het luisteren naar en het adviseren van de betreffende leerling.

Examentraining

Examenleerlingen hebben niet alleen een druk jaar ter afsluiting van de school maar hebben ook te maken met nieuwe onderdelen van het schoolwerk. Tentamens, PO’s, werkstukken en natuurlijk de examens. Alles komt aan bod en wordt geoefend.

Workshops

Op basis van verschillende thema’s zullen er losse workshops in groepjes van maximaal 6 kinderen worden aangeboden. Voorbeelden van thema’s zijn: ‘ werkstukken, presentaties, boekverslagen maken’, ‘ begrijpend lezen’,‘ rekenen en wiskunde VO ’. Er worden momenteel creatieve workshops georganiseerd, bijvoorbeeld: ‘ verhalen schrijven’. In overleg met de betreffende basisschool kunnen de workshops ook tijdens schooltijd worden uitgevoerd.